Χάρτης Μύλοι Παγγέλα
ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε.
1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσ/νικης
τ. 23510 23826 f. 23510 29207
e. info@paggelas.gr